top of page

איך להוציא את הקריסטלים מהנרות 

How to remove crystals

.מתי ניתן להוציא את הקריסטל מהנר?

כאשר הקריסטל חשוף לחלוטין והשעווה סביבו נמסה לגמרי.

שימו לב: הקריסטל חם !!

2. כיצד ניתן להוציא את הקריסטל?

***בזהירות רבה למבוגרים בלבד

מכבים את הנר, ובעזרת מלקחיים\מזלג תפסו את הקריסטל והוציאו אותו מהשעווה לקערה או לכוס עמידה בחום.(היזהרו מטיפטופי השעווה)

3. איך מורידים את שאריות השעווה מהקריסטל?

יוצקים מים חמים על הקריסטל,(הנמצא בקערה\כוס עמידה לחום) עד שהמים יכסו את הקריסטל וישאר בערך ס"מ מים מעליו, נותנים למים להתקרר!! ואז מוציאים את הקריסטל מהכוס / קערה. המים החמים ימיסו את השעווה וברגע שהמים יתקררו, השעווה תצוף.

ייבשו את הקריסטל והוסיפו אותו לאוסף שלכם.

4. מתי ניתן לגעת בקריסטל עם הידיים

יש להמתין עד שהקריסטל יתקרר.

bottom of page