top of page

הוראות בטיחות

הוראות בטיחות

1.הדלקת נרות בהשגחת מבוגר בלבד.

2. יש להדליק את הנר על משטח עמיד בפני חום.

3. הרחיקו את הנרות מכל דבר העלול להתלקח כגון ניירות, וילונות, מפות וכדו'

5. יש להרחיק נרות דולקים ממשבי רוח (חלון פתוח, מזגן וכדו')..

4. לעולם אין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה.

5. שמרו על הנרות הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.

7. אין להדליק את הנר יותר מ4 שעות רצוף בכל פעם.

8. קצרו את הפתיל לפני כל הדלקה חוזרת.

8. אין להזיז את הנר לפני שהשעווה מתקשה לחלוטין.

9. אין לגעת בקריסטלים בידיים חשופות כל עוד הנר דלוק (הקריסטלים סופגים חום)

bottom of page