top of page

תקנון ותנאי השימוש – KESEM CANDLES ISRAEL

הוראות כלליות:
האתר משמש כחנות וירטואלית (להלן: “האתר” ו/או “החברה”).
תקנון רכישת מוצרים והתנהגות באתר KESEM CANDLES ISRAEL נועד להסדיר את אופן ודרכי ביצוע רכישות המבוצעות דרך האתר.

בכל מקום בו מצוינת החברה בתקנון זה ההתייחסות היא גם למי מטעמה.
השימוש באתר כפוף לקריאת תקנון זה והסכמה להוראותיו. אנא הקפד/י לעיין ולהתעדכן בתנאי הרכישה באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדית, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי הוראות תקנון כאמור. 

כל פעולה שתבוצע באתר לאחר פרסום התקנון המתוקן, תהיה כפופה אך ורק להוראות התקנון המעודכן.

יש לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, הרכישה באתר כפופה להסכמה להוראות תקנון זה ומהווה הסכמה לתנאים הכוללים בו. תנאי הרכישה מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הרוכש באמצעות האתר (להלן: “המשתמש” ו/או “הלקוח”).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

המידע המצוי ברישומי האתר יהווה ראייה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

החברה דואגת ועושה מאמץ רב בכדי שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המלא והמדויק, אולם לעיתים עשויות להופיע שגיאות ו/או אי-דיוקים בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

לכל שאלה ניתן לפנות  אלינו דרך עמוד ‘צור קשר’ שבאתר או לכתוב מייל ל HELLO@KESEMCANDLES.CO.IL

תנאי ההזמנה והרכישה:

כל פעולה באתר רשאי לבצע כל אדם בן 18 ומעלה (קטין מתחת לגיל 18 יידרש באישור צד ג’ כלשהו כדי לבצע פעולה ולכן הרי הוא מצהיר ומאשר שקיבל את סמכות צד ג’- הוריו, האפוטרופוסים שלו, או כל צד ג’ אחר לביצוע פעולה באתר).
מבצע פעולה באתר הינו כל משתמש אשר ברשותו דואר אלקטרוני (אימייל) וכרטיס אשראי/ חשבון בנק אלקטרוני על שמו, אשר ניתן לסליקה ע”י אחת מחברות האשראי/ הבנקים הדיגיטליים הפועלים בישראל כדין ובעל תוקף ביום ביצוע הפעולה.


הרשמה ואופן ביצוע רכישה:

תנאי מקדים לביצוע רכישה הינו מילוי הפרטים הנדרשים באתר. יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. האתר לא נושא באחריות על פרטים שהוזנו באופן שגוי.
האתר שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים חלקיים ו/או לא מדויקים. 
באתר מוצעים פריטים לרכישה בליווי תמונות שנועדו להמחשה בלבד, ייתכן ויהיו הבדלים בין התמונות לבין המוצר בפועל. בדגש על מוצרים אשר הוכנו בעבודת יד עול מוצרים טבעיים כגון קריסטליים. 
ניתן לרכוש כל מוצר שמוצג באתר עד לגמר המלאי.
במקרה שמוצר שהוזמן ע”י הרוכש אינו במלאי, החברה תיצור עם המזמין קשר ותעדכן אותו כי המוצר איננו מצוי במלאי. במקרה זה יוכל הרוכש להחליף את המוצר שהזמין למוצר אחד או לבטל את הזמנתו. במקרה והרוכש ביטל הזמנתו, יוחזר לרוכש התשלום אותו שילם עבור המוצר.

השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמין לאחר ביצוע ההזמנה מטעם חברת הסליקה.
מע"מ:

מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.

הפסקת שיווק ומכירת מוצרים:
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול את זכות הרכישה באתר ע”פ שיקול דעתה.

רכישה מאובטחת:
החברה נוקטת בכל אמצעי האבטחה על מנת לתת לרוכש ביטחון מרבי בעת רכישת המוצרים באמצעות האינטרנט. האתר הינו אתר מאובטח המשתמש בשיטות המקובלות בענף. שרתי האבטחה נועדו להגן על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה. המערכת נבדקה בקפדנות ע”י חברות כרטיסי האשראי וקיבלה את אישורן. מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, ככל האפשר. כל פרטי הרוכש, לרבות פרטי החיוב, נשמרים על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, למעט למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך.

 


מדיניות החזרות, החלפות וביטולים:

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני/ דרך האתר לשירות הלקוחות של האתר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת טופס אישור החזרה בדואר אלקטרוני המאשר את ביטולה.
במקרה שהביטול אושר, יש להשיב את המוצר לחברה לפי ההוראות המפורטות באישור ההחזרה. בתיאום מראש יגיע שליח לקחת את החבילה מהלקוח כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על החברה, פרט לדמי ביטול בגובה 5% מעלות העסקה המקורית או 50 ₪ הנמוך מביניהם. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ו
שעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר. (בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981)
במקרה של ביטול העסקה כולה, החברה תחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה, בקיזוז דמי הביטול על בסיס התשלום ואמצעי התשלום ששולם בפועל. יש לשמור על אסמכתא בגין ביצוע העסקה.ההחזר הכספי יוחזר לאחר שהמוצר הוחזר בשלמותו לחברה מהלקוח.

במקרה של ביטול/ החזרה/ החלפה של מוצר אחד מתוך עסקה רבת מוצרים, החברה תחזיר ללקוח את מחיר המוצר במלואו, בקיזוז דמי הביטול כפי שמופיעים בסעיף 1. ההחזר יבוצע על בסיס התשלום ואמצעי התשלום ששולם בפועל. יש לשמור על אסמכתא בגין ביצוע העסקה.
במקרה של ביטול/ החזרה/ החלפה של מוצר שנקנה בעת שהיה במבצע, יקוזז מחיר המבצע מסכום ההחזר שיינתן ללקוח או חלקו היחסי באחוזים.
הזכות לביטול העסקה לא תחול במקרים הבאים:
מוצרים שהוזמנו ו/או הוכנו ו/או נארזו במיוחד עבור המזמין.
מוצרים אשר אינם באריזתם המקורית או שנעשה בהם שימוש.
מוצרים אשר ניתנו ללא תמורה כספית, כגון; מתנות, הטבות.
קריסטלים הינם תוצר טבעי, אין שנים דומים, כל אחד יחיד ומיוחד ולכן לא יוכבדו החלפות או החזרות על בסיס טענות הקשורות לצורות הקריסטלים.

 


מדיניות ביטולים ע”י האתר:

האתר יהיה רשאי לבטל את העסקה כולה/ חלקים ממנה במקרים הבאים:
אם נפלה טעות בהצגת המוצר באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח. בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו ו/או בפירוטו.
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה שלא במתכוון את תיאור המוצר ו/או את מחירו.
מבצעים:

החברה רשאית למכור באתר מוצרים במסגרת מבצעים (להלן: “המבצעים”).
המבצעים הנערכים באתר הנם בהתאם להוראות המבצע הספציפי.
במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר, המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), ובכפוף לתנאי ותקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין באתר בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את הטבות ו/או מתנות המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
ט.ל.ח.

 

 


אספקת והובלת המוצר:

אספקת שליח עד הבית מבוצעת ע”י חברת דואר שליחים ישראל ההזמנות תסופקנה לכתובת שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 5 ימי עסקים, לאיזור מרכז הארץ (גדרה-חדרה). לשאר הארץ זמן האספקה יהיה עד 7 ימי עסקים. ובהתאם לתקנון חברת השליחיות.

שימו לב כי המשלוחים יתבצעו בימי שני וחמישי.

אם ההזמנה בוצעה במהלך הסופ"ש היא תימסר לחברת השליחויות להפצה ביום שני. במידה וההזמנה בוצעה ביום שני לאחר השעה 12:00 בצהריים היא תימסר לחברת השליחויות להפצה ביום חמישי העוקב. 

איסוף עצמי ללא עלות באיזור השרון אפשרי בתיאום טלפוני.
בעת תקופות מסוימות ייתכנו עיכובים במועד אספקת המשלוח.
החברה לא תהיה אחראית לעיכוב שהתרחש באספקה ונגרמה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
בהזמנה ב350 ₪ או יותר לא תגבה עלות משלוח.
בהזמנה בסכום של עד 350 ₪ תגבה עלות משלוח על סך 65 ש"ח. 

הזמנת מוצר מראש PRE ORDER:

במקרה של הזמנת המוצר בהזמנה מראש יש לאפשר 14 יום לאספקת המוצר. 

הגבלת אחריות ושירות:

האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, חלה על היצרנים של המוצרים, וכפופים להוראות חוק ותקנות הגנת הצרכן. האתר אינו אחראי לכל נזק, מכל סוג, שייגרם לרוכש באתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהמפורט להלן, ובהתקיים כל אחד מהם יהא האתר רשאי להודיע על ביטול הרכישה באתר- כולה או חלקה.
אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נעשה כתוצאה מהפעלה שגויה וללא קריאה של הוראות ההפעלה ע”י המפעיל/ המזמין. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי- ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צד ג', הנובעים מהשימוש במוצר.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו ע”י הרוכש.

 

 

פרטי משתמש ופרטיות:

החברה מצהירה כי לא תשתמש במידע השמור אצלה לצרכי כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים ולא תעביר מידע זה לשום גורם אחר. העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות בפרוטוקול SSL, שהינו פרוטוקול ההצפנה המקובל בעולם להצפנת מידע ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש. כאמצעי הגנה נוסף בכל קניה מתבצעת בדיקה קפדנית לאימות פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי בזמן אמת, במטרה למנוע שימוש לרעה בכרטיס האשראי.


אבטחת מידע ופרטיות

החברה כמו גם מי מטעמה וגורמי משנה נוספים ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
בכפתור “שלח” יש משום הסכמה החברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אמצעי תקשורת אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם ירצה הלקוח להסיר בכל עת את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של החברה עליו ליצור קשר עם החברה באמצעות טלפון/ דואר אלקטרוני/ דרך האתר. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” הלקוח מאשר בחתימתו את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה ו/או של המותגים השונים אשר נמכרים באתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, כולל צילומים/ סרטים/ מלל, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם.
אין לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהיה רשאית לסיים מידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, בוטים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

מדיניות החלפות החזרות וביטולים
מדיניות פרטיות
מדיניות משלוחים
bottom of page